โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา