โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมงาน คืนรัง 45 ปี แม่วัง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมงาน คืนรัง 45 ปี แม่วัง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง ครั้งที่ 3/2560 โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนนา ลำปาง คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง คณะกรรมการจัดงาน คืนรังแม่วัง 45 ปี สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้
          สำหรับการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง ในวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การจัดงานคืนรังแม่วัง 45 ปี วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ได้มีการรายงานความการเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สบทบสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง วันที่ 10 ธันวาคม 2560 การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ศิษย์เก่าแม่วังโอเพ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2560  การดำเนินงานก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง  และวาระอื่นๆ
          ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ย้ายสถานที่การจัดงานจากสนามกีฬา ย้ายมาจัดงานคืนรังแม่วัง 45 ปี บริเวณพื้นที่ระหว่างอาคาร 80 ปี และอาคาร 85 ปี หรือสนามกีฬาเก่า เพื่อความสะดวกในการจัดงานดังกล่าว
          ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา