โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
          สำหรับพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 โดยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นการซ้อมย่อยตามสาขาวิชา และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เป็นการซ้อมย่อยเสมือนจริง โดยบัณฑิตสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและแนวปฏิบัติพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://lpc.rmutl.ac.th/news/5238
          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา