โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-11-06

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ... >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา           ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑๑ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูก... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาแห่งนครลำปาง เรื่อง
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         เครือข่ายสังคมสร้างสรรค์ เทศบาลนครลำปาง  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง  ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาแห่งนครลำปาง เรื่อง "จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ" โดย รศ.สมโชติ  อ๋องสกุล  นักประวัติศาสตร์ชั้นนำ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.2560 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น 4  เทศบาลนครลำปาง  ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 1/2560
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

รับสมัคร ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 สามารถโหลดประกาศได้>>>ที่นี้ สามารถโหลดใบสมัครได้>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา