โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นำเสนอผลงานการฝึกงานโรงงานอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นำเสนอผลงานการฝึกงานโรงงานอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เนื่องจากภาคเรียนที่ 1ประจำปี 2558 ช่วงเวลาฝึกงาน 20 สิงหาคม 2558 – 20 ธันวาคม 2558 มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ออกฝึกงานตามโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ประมาณ 55 คน และสถานที่ฝึกงาน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ประมาณ 25 แห่ง เช่น โรงงานทำไวน์ผลไม้ ผัก-ผลไม้บรรจุกระป๋อง ผัก-ผลไม้อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ขนมจากข้าว ผลิตภัณฑ์น้ำนม ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุรา ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว ซอสปรุงรส น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ และอาจารย์นภาพร ดีสนาม อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ให้นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มานำเสนอผลงานการฝึกงานโรงงานอาหาร ณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในกลุ่มสองวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานโรงงานอาหาร ระหว่างเพื่อนนักศึกษา และให้ข้อมูลแก่รุ่นน้องที่จะออกฝึกงานต่อไป และรับฟังขอเสนอแนะจากทางนักศึกษา โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะของการฝึกงานฯ แก่นักศึกษารุ่นน้อง ดังนี้นักศึกษาควรเลือกสถานที่ฝึกงานตามที่ถนัด ที่สนใจ ไม่ควรไปตามเพื่อน

     บรรยากาศการฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษาทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงาน เนื่องจากได้เห็นของจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และประโยชน์ของการฝึกงาน นักศึกษารุ่นน้อง นำประสบการณ์ที่ได้ฟัง มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ และวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ใช้ในการหางานทำในอนาคตของนักศึกษา หรือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวนักศึกษา...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา