โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงแฟร์’ 59 อย่างคึกคัก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงแฟร์’ 59 อย่างคึกคัก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ได้จัดทำบอร์ดวิชาการ กิจกรรมสอยดาว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ซีอิ้ว ลำไยกระป๋อง น้ำผลไม้ เช่น น้ำมะเกี๋ยง น้ำมะม่วง น้ำผลหม่อน ไวน์มะเกี๋ยง ไวน์สับปะรด ฯลฯ และแจกผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำผลไม้ น้ำนมถั่วเหลือง ฯลฯ โดยนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างดียิ่ง ผลที่เกิดขึ้น เด็กๆ และผู้ปกครอง ที่มาเที่ยวงาน รวมทั้งนักศึกษาได้รับประสบการณ์มากมาย มีความสุข และสนุกสนานกับการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างดียิ่ง... และขอขอบคุณเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ที่จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2559 ได้อย่างประทับใจ ดียิ่ง....

    ข่าว/ภาพ โดย อาจารยิ์ สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา