โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดลำปาง และสภาเกษตรแห่งชาติ ได้จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมืองวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ช่วงเช้าประเภทอาหารไทย 2 เมนู คือ ต้มยำไก่ และผัดกระเพราไก่ ช่วงบ่ายประเภทอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ 2 เมนู คือ ยำจิ้นไก่ และลาบไก่คั่ว มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม จากทั่วประเทศเช่น น่าน ตาก สระบุรี ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการบริโภคไก่พื้นเมืองในรูปแบบอาหารไทย และอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารไทย บรรยากาศการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการทำอาหารไทย และอาหารพื้นเมือง และได้สูตร กรรมวิธีการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง และเผยแพร่ให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก...

    ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา