โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นายสัมพันธ์ เงินเย็น และนายกิตติโชติ  จันทร์หอม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2559

   สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รางวัลรองชนะเลิศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลโนยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้มีอาจารย์พงศกร  สุรินทร์ เป็นผู้ฝึกสอน และมีอาจารย์มนินทรา ใจคำปัน  เป็นผู้ควบคุมดูแลในการเข้าแข่งขัน

    ข่าว/ภาพ : อ.พงศกร  สุรินทร์ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา