โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยของพ่อ “ราชมงคล ราชภัฏ” ร้อยดวงใจ ร่วมจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ม.ราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยของพ่อ “ราชมงคล ราชภัฏ” ร้อยดวงใจ ร่วมจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ม.ราชภัฏลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัpเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ราชมงคลร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง” จำนวน ๑๗,๐๘๙ ต้น ประดับประดารายล้อมบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยหาที่สุดมิได้ 

         พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จับมือกับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตรลำปาง ได้ร่วมกับจังหวัด จัดโครงการ  “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทอง ทั้งลำปาง” ได้รับเกียรติจากท่านสุวัฒน์  พรมสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนำบรรดาเหล่าข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกดอกดาวเรืองกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ (กฟผ.แม่เมาะ) ร่วมปลูกจำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น              รวม ๕๐,๐๐๐ ต้น จะถูกนำไปประดับตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร               มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

           “ดอกดาวเรือง” เป็นดอกไม้ประจำพระองค์ ด้วยสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนับเป็นดอกไม้ที่คนไทยนิยมปลูกด้วยชื่อที่เป็นมงคลและเป็นไม้ดอกเพื่อการเกษตรที่ช่วยสร้างรายได้ มีสรรพคุณทางยาอีกนานัปการ ทั้งนี้ ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองจะเบ่งบานอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนานเท่านาน 

          โอกาสงานพิธีสำคัญดังกล่าวนี้ มี ๒ มหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นมหาวิทยาลัยของพ่อ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลยี่งของพระราชา) ปลูกดอกดาวเรืองประดับพระเมรุมาศจำลองจังหวัดลำปาง และพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

       พระเมรุมาศจำลองจังหวัดลำปาง และจะเปิดให้ประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พระเมรุมาศจำลอง  ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา