โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ดำเนินการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการกำกับแถวบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง การประชุมดังกล่าว ได้มีการสรุปกิจกรรมปัญหา-อุปสรรค ของการจัดงานในปีที่ผ่านมา                      ทั้งนี้ ท่านรองอธิการบดี ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดบริเวณอาคาร สถานที่ การฉายวิดิโอภายนอกอาคาร บริการสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติบัณฑิตที่จะมาร่วมแสดงความยินดี อย่างคับคั่ง ตลอดจนซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละสาขา แต่ละคณะ ให้จัดอย่างสวยงาม และน้อง ๆ นักศึกษาสามารถบูมแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ว่าที่บัณฑิตได้ ทั้งนี้เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี ของรุ่นน้อง และการแสดงออกต่อรุ่นพี่ในวันดังกล่าว 
              สำหรับว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนทั้งหมด 5,300 คน ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เน้นย้ำให้กับบัณฑิตทุกท่าน ให้ติดตามข่าวสารงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทางเว็ปไซต์ www.lpc.rmutl.ac.th อย่างใกล้ชิด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085-722-5159

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา