โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันไออุ่นแก่น้องบนดอยสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันไออุ่นแก่น้องบนดอยสูง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับชมวิทยุวิทยุซีบีภาคเหนือเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันไออุ่นมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้น้อง ณ โรงเรียนดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2558

    สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากชมรมชูติวัตรแม่วังร่วมใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และทีมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สถานีวิทยุสมูธเรดิโอ และร้านเคพีเอส เฮอร์เบิล ลำปาง โดยมีศิษย์เก่าแม่วังรุ่น 1 ร่วมดำเนินกิจกรรมจำนวน 3 คนนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 15 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาะระบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

    ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมได้มอบชุดวอร์มกันหนาว 20 ชุดแก่นักเรียน มูลค่า 5,000 บาทและอุปกรณ์การเรียนการสอน  ทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนดอยสามหมื่น และโรงเรียน ตชด. โรงเรียนละ 2,000 บาท ตลอดจนดำเนินกิจกรรมบนเวทีเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่น้องบนดอยสูง

    ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา