โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน ๒๓  อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๓ อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน ๒๓  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำกอง ฝ่าย และแผนก  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

รับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา