โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  จำนวน ๕  อัตรา   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การรับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  จำนวน ๕  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของราชการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นคนงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

รับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา