โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมข้าวโพดแบบไม่ใช้เครื่องทำไอศกรีม และน้ำนมข้าวโพด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมข้าวโพดแบบไม่ใช้เครื่องทำไอศกรีม และน้ำนมข้าวโพด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และบริษัท โอวีอินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมข้าวโพดแบบไม่ใช้เครื่องทำไอศกรีม และน้ำนมข้าวโพด ให้กับพนักงานบริษัทโอวี ฯ ประมาณ 20 คน ในวันที่ 28 - 29 กันยายน 2560 เพื่อให้พนักงานเข้าใจเรื่องการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน ฯลฯ บรรยากาศการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำไอศกรีมนมข้าวโพด และน้ำนมข้าวโพด ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่อทำงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ต่อไป..

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์   ใต้เวชศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา