โลโก้เว็บไซต์ เตรียมเฮรอบ 2 กับโครงการกระทิงแดง U-Project ปี 3 มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ ๑ ใน ๕ ประเภทสาขาเกษตรกรรม หลังจาก U-Project 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขาการศึกษามาแล้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เตรียมเฮรอบ 2 กับโครงการกระทิงแดง U-Project ปี 3 มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ ๑ ใน ๕ ประเภทสาขาเกษตรกรรม หลังจาก U-Project 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขาการศึกษามาแล้ว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า จากเว็ปไซต์ http://ktd-uproject.com/news/httpwwwktd-uprojectcom โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 3 ได้เฟ้นหาทีมงานคุณภาพ จากหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ส่งโครงการดี ๆ เข้าร่วมประกวด เพื่อเข้าร่วมโครงการ พร้อมประกาศรายชื่อ 20 โครงการที่ผ่านเข้ารอบ โดยแต่ละโครงการมีแนวคิดสร้างสรรค์สังคม ซึ่งแสดงให้เห็นพลังแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันสร้างสังคมให้ดีขึ้น เพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การได้รับคัดเลือกโครงการเท่านั้น แต่เป็นแนวคิดที่ได้ถูกนำไปพัฒนาสังคม สำหรับรายชื่อโครงการ ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม แบ่งเป็น ๔ สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมสาขาการศึกษา สาขาการแพทย์และสาธารณสุข สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบสาขาเกษตรกรรม โดยมีอาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ มีหน่วยงานสถานศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบ สาขาเกษตรกรรมดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่ม บิ๊คด์ (BiCD) โครงการพืชน้ำน้อยใช้เลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่า ลดต้นทุน สู้ภัยแล้ง

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่ม PSRU โครงการผักตบชวาสร้างชีวิต

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โครงการกลุ่มส้มป่อยเกษตรน้ำน้อย เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง สร้างวิถีเกษตรให้ยั่งยืน

4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่ม Dram teamโครงการรอบรั้วหนองฉวี

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มรัก(ษ์)เกษตร โครงการหลุมดำทำรายได้เกษตรกรไทยยั่งยืน

    อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ทุกสถาบันการศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วมงานอบรม เชิงปฏิบัติการจากทีมวิทยากร ที่จะนำความรู้ พร้อมความสนุกสนาน มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งทางทีมงานของโครงการฯ ได้เลือกสรรเนื้อหาที่น้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาแก้ไขโครงการของตน เพื่อส่งโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศแต่ละสาขาอีกครั้ง เตรียมตัว เตรียมใจ แล้วมารับความรู้กันใน วันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐมและขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำปาง ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้กับน้อง ๆ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง (ทีมส้มป่อย) คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นทีมที่ ๒ มาครองได้อย่างสำเร็จอีกครั้ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา