โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ บริษัทโอวีอินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ บริษัทโอวีอินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 902 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และบริษัท โอวีอินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบข้าวโพด ให้กับพนักงานบริษัทโอวี ฯ ประมาณ 20 คน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อให้พนักงานเข้าใจเรื่องการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน ฯลฯ บรรยากาศการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำขนมจีบข้าวโพด ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่อทำงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ต่อไป..ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา