โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ตอบรับนโยบายจังหวัดลำปาง โครงการ “คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ตอบรับนโยบายจังหวัดลำปาง โครงการ “คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง ตอบรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ  ลอยฟ้า) ในการจัดโครงการ “คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” ไม่สวมหมวกนิรภัย เข้าสถานที่ราชการ/สถานศึกษา มีโทษปรับ ๕๐๐ บาท               

    สำหรับเกณฑ์การปรับ มีดังนี้ ๑. ให้ รปภ. หรือผู้พบเห็น ถ่ายคลิปผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นจังหวัดลำปางจะจ่ายเจ้าของคลิป จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ๒. ให้ รปภ.ของหน่วยงานนั้น ๆ  บันทึกภาพรถ ทะเบียนรถ และผู้ขับขี่ จากนั้นสรุปจำนวนต่อเดือน แล้วนำภาพดังกล่าวส่งไปยังจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการส่งต่อ สภ.เมืองลำปาง ให้เขียนใบสั่ง เรียกเก็บค่าปรับตามจำนวน (๕๐๐ บาท) ๓. ให้ รปภ. ดำเนินการปรับ (๕๐๐ บาท) ทันที แล้วนำเงินพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ) และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ๔. หากท่านพบปัญหา หรือข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  พตท.คมสัน บำรุงยศ สภ.เมืองลำปาง โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๓๑๙๔๐๕  และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๖๕๐๗๒

    รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100%”เป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลำปาง กับโครงการ “คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” ไม่สวมหมวกนิรภัย เข้าสถานที่ราชการ/สถานศึกษา มีโทษปรับ ๕๐๐ บาท พร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ทุกคนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของกฎหมาย กฎจราจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา