โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-02-05

มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นศูนย์สอบ V-Net จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมชี้แจง V-NET ปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ในที่ประชุมมีการสรุปผลการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 การเตรียมความพร้อม V-NET ปีการศึกษา 2558 กำหนดการ/ตารางสอน บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการระดับสนามสอบ พร้อมชมวิดิทัศน์การทดสอบ V-NET และสรุปปัญหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ไ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ตอบรับนโยบายจังหวัดลำปาง โครงการ “คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร”
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง ตอบรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ  ลอยฟ้า) ในการจัดโครงการ “คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” ไม่สวมหมวกนิรภัย เข้าสถานที่ราชการ/สถานศึกษา มีโทษปรับ ๕๐๐ บาท                   สำหรับเกณฑ์การปรับ มีดังนี้ ๑. ให้ รปภ. หรือผู้พบเห็น ถ่ายคลิปผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรส่งให้ผู... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปา ให้กับกลุ่มผู้ปลูกอ้อยอินทรีย์
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปา ให้กับกลุ่มผู้ปลูกอ้อยอินทรีย์ บ้านสบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวนผู้เข้าอบรม 25 คน ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บรรยากาศการอบรม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา