โลโก้เว็บไซต์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัด ๒ โครงการใหญ่ (ทำดีเพื่อพ่อหลวง) แบ่งปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัด ๒ โครงการใหญ่ (ทำดีเพื่อพ่อหลวง) แบ่งปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1016 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ดร.ผจงจิตร์  ติ๊บประสอน อาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางแจ้งว่า ทางคณะนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค จัด ๒ โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ “การจัดการทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดและเลี้ยงอาหารสุนัขจรจัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง 
       นอกจากนี้ ยังมีอีก ๑ โครงการ ได้แก่  “นศ.ปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด” ณ วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง และป้าแอ๊ด ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ก.ย. เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บ้านพักพิงสุนัขจรจัด ทั้ง ๒ โครงการประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการ การบัญชี การตลาด รวม ๖๕ คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ สาขาการจัดการ จำนวน ๒๗ คน                               

       ท่านที่มีความสนใจจะร่วมบริจาคเงิน หรืออาหาร ข้าวสาร ยารักษาโรคสำหรับสุนัข สามารถ   ร่วมบริจาคได้ที่ ดร.ผจงจิตร์ ติ๊บประสอน โทร.๐๙๑-๘๕๔๒๓๗๙ สาขาการจัดการ หรือที่คุณเกศกนก เนตรวงศ์ (พี่แขก) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.๐๘๑-๐๓๐๖๖๗๗ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช ดังกล่าวด้วย

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา