โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-09-18

รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัด ๒ โครงการใหญ่ (ทำดีเพื่อพ่อหลวง) แบ่งปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       ดร.ผจงจิตร์  ติ๊บประสอน อาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางแจ้งว่า ทางคณะนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค จัด ๒ โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ “การจัดการทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดและเลี้ยงอาหารสุนัขจรจัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง  ... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้า
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          15 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตไฟฟ้าและส่งกำลังไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการเรียรรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์ ... >> อ่านต่อ


ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศสำหรับประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 ครับ  สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประเมินในรอบที่ 1 เรายังเปิดระบบให้ประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โดยรอบ 2 เริ่มประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง วันทีี่ 24 กันยายน 2560 นี้นะครับ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม KM คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM EDUCATION
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          16 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม KM โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM EDUCATION ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูสถานศึกษาเครือข่ายร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา