โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาสาขาการจัดการและนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am  ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีร่วมชมและให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรม

    สำหรับกิจกรรมในงานมีการจัดแสดงรถฮอนด้า รุ่น zoomer - x  ภายใต้แนวคิด Sport Unblocker I'am   กิจกรรมแลกเปลี่ยนและร่วมสนุกกับนักกีฬา สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี การแสดงของนักศึกษา บริการเปลี่นถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจสภาพรถ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ทีม We are Independence ประกอบด้วย น.ส  ประทุมพร   เครือสุวรรณน.ส  ดาราวรรณ   ใตวัน น.ส  สุพัตรา   สูงกลาง  น.ส  ขนิษฐา   คำเมือง  น.ส  เบญจทาศ   เสือปรางค์ น.ส  ทิพย์สุดา  จีนดา  และนายวรวุฒิ  ปัญญาไวที่ส่งเข้าประกวด "Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda โดยมี อ.กรณิศ เปี้ยอุดร เป็น อ.ที่ปรึกษาซึ่งทีมของ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นหนึ่งใน 6 ทีม ของจังหวัดลำปางที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ และได้รับเงินสนับสนุน 10,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมจริง ในสถาบันการศึกษา  เป็นเวลา 1วัน เพื่อลุ้นเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค และโชว์ศักยภาพอีกครั้งในงาน Bangkok International Motor Show 2016 ที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประภาศรี  กิจภคพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม บริษัทเอพีฮอนด้าจำกัด คุณบำรุง จำปาเทศ บรรณาธการนิตยสาร Victory Blike และ ผศ.ดร.ประกายกาวิล  ศรีจินดา Creative Group Head บริษัททรีพอร์ช จำกัด เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม

    ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ : จารุวรรณ สุยะ / วัชรินทร์  สิทธิตัน

    ที่มาของข่าว : ประทุมพร   เครือสุวรรณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา