โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560

       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 11.39 น. งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำตัวแทนนักกีฬา แต่ละสาขา ที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560

      โอกาสนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลการแข่งขันดังกล่าว ณ สำนักงานรองอธิการบดี อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมกันนี้ ท่านรองอธิการบดี ยังได้กล่าวชื่นชมฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้จัดโครงการดีๆ อีกทั้งนักกีฬา ได้รู้จักร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย และแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม พร้อมฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา