โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนหอการค้าจังหวัดลำปางในการหารือด้าน SMEs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนหอการค้าจังหวัดลำปางในการหารือด้าน SMEs

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณสกล สุพรรณบรรจง รองประธานหอการค้าจังหวัด ลำปาง ประธานกลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ และ ทีมงาน ในโอกาสหารือด้านความร่วมมือจัด ตั้งศูนย์ SMEs Clinic เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

    ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา