โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.00-16.30 น. 
     วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
     วันที่ 10 กันยายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบถามได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 134

     กำหนดการ
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา