โลโก้เว็บไซต์ สวพ. มทร.ล้านนา จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อหาแนวทางจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวพ. มทร.ล้านนา จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อหาแนวทางจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 624 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดโครงการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 เพื่อยกระดับสู่เป้าหมายที่ 1 และ 2 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณประภา สนั่นก้อง นักจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เป็นวิทยากร และมีรศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา จากมทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรร่วม โดยมีนักวิจัย จากมทร.ล้านนา ลำปาง และนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วม

          โครงการฯ ดังกล่าวเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสมาร์ทรูม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา