โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาพะงัน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาพะงัน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          28 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวต่อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาพะงัน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและบรรยายแนะนำสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเกาะพะงันให้แก่นักศึกษาหลักสูตรท่องเที่ยวและหลักสูตรการตลาด เพื่อเป็นข้อมูลการฝึกงานในสถานประกอบการ   ณ ห้อง 604 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
          ข่าว/ภาพ : อ.ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น
         เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา