โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (11 ก.พ. 59) เวลา 14.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนวแนวการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน 150 คน ทั้งนี้ ท่านรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ ได้มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้แก่มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมี นส.เกศกนก เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา