โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด เพื่อเข้ารางวัลในงานสัมมนาระดับชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด เพื่อเข้ารางวัลในงานสัมมนาระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้มีความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด และส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13  Invest for sustainable road safety : การลงทุนและการจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-5440206 หรือ 086-4580260 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา