โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นศูนย์สอบ V-Net จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นศูนย์สอบ V-Net จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมชี้แจง V-NET ปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ในที่ประชุมมีการสรุปผลการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 การเตรียมความพร้อม V-NET ปีการศึกษา 2558 กำหนดการ/ตารางสอน บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการระดับสนามสอบ พร้อมชมวิดิทัศน์การทดสอบ V-NET และสรุปปัญหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ได้รับเกียรติเป็นศูนย์สอบ V-NET โดยมีตัวแทนแต่ละสนามสอบจากสถาบันการศึกษา 13 หน่วยงาน รวมผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์แต่ละสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง สำหรับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนั้น มทร.ล้านนา ลำปาง จึง ดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา