โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดเสวนาทางวิชาการ “รวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดเสวนาทางวิชาการ “รวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การรวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง ภายในงานได้รับเกียรติวิทยากรจากศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ เจริญเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นศึกษา สำหรับหัวข้อ "การเขียนหนังสือเจ้าหลวงลำปาง" ได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์ภูเดช แสนสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษาจากหน่วยงานสถานศึกษาและประชาชนที่มาร่วมงานเสวนาดังกล่าว และภายในงานได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น พร้อมนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น เรื่องการรวบรวมข้อมูลลำปางศึกษาได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา