โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล "การนำเสนอโครงงานนักเรียนและนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) Project Exhibition and Symposium at Sadet's Fair, 2016 ณ โีรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ทางโรงเรียนฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ มทร.ล้านนา ลำปาง แทนคำขอบคุณที่ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา  โดยมีอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เป็นตัวแทนรับมอบ งานดังกล่าว  เป็นการจัดเวทีเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากลฯ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการ ทักษะ กระบวนการ ทำงานร่วมกัน รับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร สถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา