โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-03-04

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
ศุกร์ 4 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล "การนำเสนอโครงงานนักเรียนและนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) Project Exhibition and Symposium at Sadet's Fair, 2016 ณ โีรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ทางโรงเรียนฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ มทร.ล้านนา ลำปา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา