โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมจัดงานใหญ่ “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมจัดงานใหญ่ “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน“เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” วันพฤหัสดีที่ ๑๗ สิงหาคม เวลา ๐๘.๐๐ ๑๗.๐๐ น. ภายในงานมีการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย อาทิ                      ผลงานนิทรรศการต่าง กิจกรรมต่าง ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในและจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

ปีนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง มีกิจกรรมการแข่งขันเยอะแยะมากมายได้แก่ การตอบปัญาทางบริหารธุรกิจฯ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การตอบปัญหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ การจัดสวนถาดแบบชื้นเลียนแบบธรรมชาติ การจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม คำถามวันวิทย์พิชิตสอยดาว การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ๓ มิติ การแข่งขันจรวดขวดน้ำราชมงคลลำปางประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล Newbies drone racing การถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมาย การตอบคำถาม “ความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ” ทักษะเรียกชื่อดอกไม้ประดับ เชื่อมชิ้นงานตามแบบ และการออกแบบด้านการสร้างโปสเตอร์วันวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานได้น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ รำลึกพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พร้อมกันนี้สำหรับโรงเรียนใด ที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าสมัครได้ที่ http://sciday.lpc.rmutl.ac.th/ ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวปิดท้าย

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา