โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 246 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในอำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่งฝาย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านแลงและตำบลพิชัย และอำเภอแม่เมาะ โดยเริ่มดำเนินการ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560
          โครงการดังกล่าวมีการจัดอบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลแก่นักศึกษา โดยสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการลงพื้นที่มีอาจารย์ผจงจิต ติ๊บประสอน อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์ญาดา คำลือมี อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ และอาจารย์ญาณี คีรีต๊ะ เป็นผู้ควบคุม
          ข่าว/ภาพ : อาจารย์ผจงจิต ติ๊บประสอน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา