โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมพีธี Kick off การปลุกดอกดาวเรือง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมพีธี Kick off การปลุกดอกดาวเรือง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9


              สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมพีธี Kick off การปลุกดอกดาวเรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง

กายแต่งกาย ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพไว้ทุกข์/ชุดประจำสังกัด กลุ่มชนเผ่าแต่งกายชุดประจำเผ่า