โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-08-01

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          31กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมีอาจารย์สมเกียรติ ตันตา เป็นวิทยากรในการจัดอบรม พร้อมมอบกบแก่นายภาคภูมิ  ติ๊บดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบลีและสมาชิกชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำงานวิจัยด้านข้าวร่วมกับชุมชนแ... >> อ่านต่อขอเชิญร่วมพีธี Kick off การปลุกดอกดาวเรือง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมพีธี Kick off การปลุกดอกดาวเรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง กายแต่งกาย ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพไว้ทุก... >> อ่านต่อ


บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

            บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ทำงานที่โรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อายุ 22 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร.053-884960-4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมการทำไข่เค็มสมุนไพร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

             ด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองพิชัย ลำปาง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไข่เค็มสมุนไพร และไส้กรอกเปรี้ยว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560 จำน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือเทศบาลเมืองพิชัย ฝึกอบรมการทำไส้กรอกเปรี้ยว
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                  ด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองพิชัย ลำปาง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไข่เค็มสมุนไพร และไส้กรอกเปรี้ยว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันพฤหัสที่ 27 >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอศาสตร์พระราชา
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          31 กรกฎาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ อาจารย์สาขาการจัดการนำนางสาวนุชศรา  ฝั้นแก้ว และนางสาวญาสุมินทร์  อินแม่มอก นักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรโครงการประกวดคลิปวิดิโอ ระดับจังหวัด หัวข้อ ศาสตร์พระราชา จากนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจัดหวัดลำปาง ในงานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง    ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา