โลโก้เว็บไซต์ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ


            บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ จำนวน 1 ตำแหน่ง  ทำงานที่โรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อายุ 22 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร.053-884960-4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป