โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอศาสตร์พระราชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอศาสตร์พระราชา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 788 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          31 กรกฎาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ อาจารย์สาขาการจัดการนำนางสาวนุชศรา  ฝั้นแก้ว และนางสาวญาสุมินทร์  อินแม่มอก นักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรโครงการประกวดคลิปวิดิโอ ระดับจังหวัด หัวข้อ ศาสตร์พระราชา จากนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจัดหวัดลำปาง ในงานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
         นางสาวนุชศรา  ฝั้นแก้ว หนึ่งในนักศึกษาผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสทำคลิปนี้ออกมา เราเกิดมาพร้อมกับพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่ 9  เรารับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนและทำเพื่อคนไทยมากมาย คนไทยทุกคนจึงมีในหลวงเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต  คลิปวิดิโอที่ส่งเข้าประกวดจึงมีแนวคิดมาจากการน้อมนำศาสตร์ คำสอนของพระองค์ท่านมาปรับใช้ โดยเริ่มที่ตนเองด้วยการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เมื่อเรารับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบหน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคม และคนส่วนใหญ่รับผิดชอบในหน้าที่ของตน ก็จะส่งผลให้สังคมสงบสุข ร่มเย็น  การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทำให้ได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาล 9 จากเดิมที่เคยศึกษาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
         ด้านนางสาวญาสุมินทร์  อินแม่มอก กล่าวว่า วิดิโอชุดนี้เราถ่ายทอดในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีนามว่า ราชมงคล ซึ่งหมายถึง มงคลแห่งพระราชา หากเราทุกคนนำมาปฏิบัติก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราด้วย  ทางทีมผู้ผลิตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถานที่ถ่ายทำ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ขอบคุณทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำปางที่เปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถ ได้เรียนรู้และเผยแพร่พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งเรียนรู้การผลิตสื่อที่ดีสู่สังคม
          สำหรับผลงานที่ชนะการประกวด 3 อันดับในระดับจังหวัดลำปาง ได้แก่ ผลงาน My King โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผลงาน FOLLOW 9 ตามรอยพ่อ โดยนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและผลงานคุณค่าที่พอเพียง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จะได้เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้สามารถชมผลงานของนักศึกษาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vEP4XzvQvKM
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา