โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ  นักวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม CRCI 2017 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยรับมอบรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          สำหรับงานวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลชื่อผลงาน กาแฟสะอาดสร้างได้ "Coffee Go Green" เป็นผลงานวิจัยการแปรรูปเมล็ดกาแฟด้วยเทคนิคใหม่ล่าสุดที่แหวกกรอบการผลิตแบบดั้งเดิมทำให้ได้กาแฟที่มีกลิ่นรสสะอาด โดดเด่นของดอกไม้และผลไม้สุก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยดังกล่าวดำเนินการร่วมกับโรงคั่วกาแฟปรีดา โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเมล็ดกาแฟคั่วบรรจุถุงตราสินค้าปรีดา "ยินดี" ที่มีคุณภาพกาแฟระดับพิเศษ (Specialty coffee) ได้รับการตอบรับจากนักดื่มเป็นอย่างดี นับเป็นงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่รับใช้สังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม อย่างแท้จริง
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ   สืบค้นได้จาก   https://www.facebook.com/wanphen.jitjaroen วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา