โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน  ณ สวนสวรรค์ รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual ด้วยการจัดการความรู้
          โครงการดังกล่าวจัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของสายสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการทำงาน ตลอดจนให้ความรู้ถึงแนวทางการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 100 คน  
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา