โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และรณรงค์การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักศึกษากว่า 100 คน โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เป็นพระวิทยากร การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธที่ให้มีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดผลกระทบด้านสุขภาพ ลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ลดความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา