โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค สาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค สาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยจัดการแข่งขันจำนวน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บดีไซน์ และสาขากราฟฟิกดีไซน์  โอกาสนี้ยังได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทั้ง 3 ด้านอีกด้วย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา