โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบ่อแก๊สชีวภาพแก่คนในชุมชนบ้านฝายน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นวิทยากร และมี น.ส.สุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่งานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปางเป็นผู้ช่วยวิทยากร การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ โดยนำมาเป็นแก๊สชีวภาพหุงต้มในครัวเรือน ลดรายจ่ายและปัญหากลิ่นจากมูลสัตว์
          สำหรับบ่อแก๊สชีวภาพที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทำการถ่ายทอด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2560 มีกำหนดถ่ายทอดจำนวน 8 บ่อ  แต่ละบ่อมีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ใช้พลาสติก PE และ PVC เป็นวัสดุ ในครั้งแรกเติมมูลสัตว์จำนวน 15 กระสอบ  หลังจากนั้น 20 วัน จะเกิดแก๊สที่สามารถนำมาใช้ในการหุงต้มได้ ทั้งนี้สามารถสังเกตุได้จากจุดวัดแรงดัน  โดยภายหลังจากเกิดแก๊สแล้วให้เติมมูลสัตว์ผสมน้ำเล็กน้อยทุก 2 วันต่อ 1 ถัง (ถังบรรจุ 5 กิโลกรัม) เพื่อให้เกิดแก๊สที่สามรถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา