โลโก้เว็บไซต์ คาราวาน จยย. มทร.ล้านนา ลำปาง อลังการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คาราวาน จยย. มทร.ล้านนา ลำปาง อลังการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ภาคบ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.39 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา จัดกิจกรรม "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ภายในสถานศึกษา" โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

         พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากชมรมบิ๊กไบค์ลำปาง จำนวน 11 ท่าน ให้เกียรติขับรถบิ๊กไบค์ ร่วมขบวน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้เคารพกฎหมาย กฎจราจร และกฎระเบียบว่าด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1 พันคัน ร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัยจากจุดสตาร์ท (อาคาร 84 พรรษา) มุ่งหน้าเข้าตัวเมือง เลี้ยวกลับบ้านบริเวณบ้านฝายน้อย และกลับมายังมหาวิทยาลัย รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร 

           มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณชมรมบิ๊กไบค์ลำปาง กองกำกับการทางหลวงลำปาง และสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ที่ได้อนุเคราะห์รถนำขบวน และจัดช่องทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิกาบดี กล่าวปิดท้าย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา