โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในงาน "การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง                        ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

          สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขันจำนวน 24 สาขา โดยทำการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จำนวน 19 สาขา / ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์ที่ตั้งจังหวัดลำปาง) จำนวน 2 สาขา และดำเนินการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อีกจำนวน 3 สาขา ได้แก่  การแข่งขันเว็ปดีไซน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกราฟิกดีไซน์ นอกจากนี้ การแข่งขันดังกล่าว ฯ ยังเป็นการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นต้นปี 2561 เมื่อชนะการแข่งขันจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา