โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559 ณ อบต.ปอน จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559 ณ อบต.ปอน จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช รสเครือ นางอนงค์นาฎ เรืองอินตา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริก และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้ฟักทอง ไส้ถั่วเขียว ไส้หมูสับ ขนมจีบ และข้าวเกรียบฟักทอง ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ฟักทอง ถั่วเขียว  เนื้อสุกร ผลผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 จัดโดยสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดน่าน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 35 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก ซาลาเปาไส้ฟักทอง ไส้ถั่วเขียว ไส้หมูสับ ขนมจีบ และข้าวเกรียบฟักทอง และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหาร ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป...

    ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา