โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

18 กรกฎาคม 2560  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในที่ประชุมงาน "เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560" โดยมีประธาน เลขานุการ คณะกรรมการแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อม และรายงานความคืบหน้าการเตรียมดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา