โลโก้เว็บไซต์ ประชุมอนุมัติผลการเรียนภาคฤดูร้อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมอนุมัติผลการเรียนภาคฤดูร้อน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 5 ห้อง 505 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัติถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดี ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธาน รับฟังและพิจารณาผลการเรียน ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการดังกล่าวด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา