โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         6 กรกฎาคม  2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ร่วมต้อนรับ รศ.ดร. อภิรักษ์  เพียรมงคล  และ ดร.อรุณี  ยศบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จ
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อาจารย์พงศกร สุรินทร์ / จารุวรรณ สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา