โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมและทดสอบสรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากล สำหรับอาจารย์และบุคลากร  มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมและทดสอบสรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากล สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ มทร.ล้านนา  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมและทดสอบสรรถนะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากล สำหรับอาจารย์และบุคลากร  มทร.ล้านนา ระบบเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครการ  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร.053-921444 ต่อ 5302 (รายละเอียดดังแนบ)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมและทดสอบสรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา